Crète - vieilles pierres

gortyne (25) anapolis 037 gortyne (7) gortyne (9) gortyne (25) gortyne (27) gortyne (38) gortyne (45) matala (2) matala (6) matala (13) matala (31) phaestos (16) phaestos (18) phaestos (21) phaestos (28) phaestos (50) phaestos (54) spilli 009 spilli 010 spilli 020 spilli 027 spilli 036